AppNode 的所有命令都是通过 `appnode` 开始的,如: ~~~raw # appnode NAME: appnode - appnode command line tools USAGE: appnode command [command options] [arguments...] VERSION: 2016 AUTHOR(S): AppNode Dev Team <develop@appnode.com> COMMANDS: ccenter ccenter management agent agent management [ccenter/agent][.appcode].command run command ~~~ 根据您的服务器上是否有安装控制中心或受控端,分别使用 `appnode ccenter` 和 `appnode agent` 子命令进行管理。 * [控制中心命令](command/ccenter.md) * [受控端命令](command/agent.md)